Bespreking van “How Big Things Get Done” van Bent Flyvbjerg

Leer waardevolle inzichten om grote projecten succesvol te navigeren en ontdek hoe je langetermijndenken kunt combineren met snelle actie.

How to get big things done, Bent Flyvbjerg and Dan Gardner

Tijdens het bijwonen van de MACH-conferentie in Amsterdam in juni 2023, werd ik geattendeerd op het boek “How Big Things Get Done” door Bent Flyvbjerg.

Met veel enthousiasme dook ik in de pagina’s van dit intrigerende onderwerp vanwege de relevantie ervan voor mijn professionele inspanningen, met name bij het opzetten van een organisatie ter bevordering van digitale geletterdheid en het beheren van diverse projecten in mijn persoonlijke leven.

Denk langzaam, handel snel

Bij de kern van Flyvbjerg’s boek ligt het krachtige principe van “denk langzaam, handel snel”. Dit concept heeft een diepe indruk op me gemaakt, vooral gezien de complexiteit van de projecten waar ik bij betrokken ben. Het benadrukt het belang van het nemen van de tijd om te overwegen, te plannen en potentiële uitdagingen te analyseren voordat er actie wordt ondernomen.

Dit besef heeft me laten zien hoe waardevol het is om geïnformeerde beslissingen te nemen, risico’s te beperken en snel en efficiënt kansen te benutten. Bovendien realiseer ik me dat de uitvoeringsfase van een project een venster vormt dat niet alleen openstaat voor actie, maar ook voor risico’s. Daarom is het belangrijk om te streven naar het zo klein mogelijk houden van dit venster.

De valkuilen van verkeerde voorspellingen

Flyvbjerg’s verkenning van de gevaren van verkeerde voorspellingen die uitsluitend gebaseerd zijn op optimisme of een interne kijk, raakte een gevoelige snaar bij mij. Het boek belichtte de significante teleurstelling die voortkomt uit dergelijke misleide voorspellingen. Voor het team, vaak ook voor mezelf. Deze realisatie benadrukte het belang van het baseren van voorspellingen op historische data, waarbij gebruik wordt gemaakt van referentieklasse-prognoses om de nauwkeurigheid en besluitvorming te verbeteren.

De kracht van referentieklasse prognoses

Door gebruik te maken van historische data van vergelijkbare projecten, toonde Flyvbjerg de kracht van referentieklasse-prognoses. Deze aanpak stelde me in staat om vooroordelen en over-optimisme te vermijden, waardoor realistischere verwachtingen ontstonden. Door deze methode toe te passen, heb ik meer vertrouwen in het nemen van beslissingen op basis van gegevens en het verbeteren van de algehele prestaties van projecten.

De kracht van ervaring benutten

De inzichten van Flyvbjerg over de waarde van ervaring hebben een diepe indruk op me gemaakt tijdens mijn professionele reis. Ik heb inspiratie gevonden om een cultuur van ervaringsdeling binnen mijn organisatie te bevorderen door de verzamelde kennis en lessen uit eerdere projecten te erkennen.

Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat niet alleen een ervaren team, maar ook ervaring in het specifieke soort werk dat vereist is, van cruciaal belang is. Het blijkt essentieel te zijn om te profiteren van de expertise van teams met relevante ervaring bij het verbeteren van besluitvorming, risicobeheer en het behalen van succesvolle projectresultaten.

Beoordeling

Naar mijn mening is “How Big Things Get Done” een goed geschreven boek, rijk aan gefundeerde ideeën die zijn gevormd door jarenlange ervaring. Hoewel het geen lichte kost is om te lezen, biedt het waardevolle inzichten die ik vastbesloten ben te internaliseren en mee te nemen in mijn werk.

Het boek heeft duidelijk gemaakt dat projecten onomkeerbaar zijn zodra ze in beweging zijn gezet, zelfs bij verkeerde voorspellingen. Deze inzichten hebben mijn perspectief veranderd en benadrukken het belang van gedegen planning, doordachte uitvoering en het gebruik van referentiegegevens voor besluitvorming.

Ik beveel “How Big Things Get Done” van harte aan aan degenen die grote projecten beter willen begrijp en anders aangaan. Dit boek biedt geen baanbrekende innovaties, maar biedt bewezen methoden ondersteund door grondig onderzoek. Het is een waardevolle bron voor professionals die hun vaardigheden voor projectmanagement willen verbeteren en succes willen behalen bij grote uitdagingen. In het werk maar zeker ook voor persoonlijke doeleinden.

Ontvang de nieuwste artikelen!

Aan spam doe ik niet 🙂

Over de auteur

Scroll naar boven