Een indruk van Web3

Web3 is nog niet zozeer een feit maar meer een visie en kan misschien het best worden uitgelegd door te kijken naar wat Web1 en Web2 inhielden.

Even een korte update. Ik ben druk bezig om naast mijn werkzaamheden als producent en ondernemer een cursus Solidity te doorlopen. Dat is een programmeertaal die je gebruikt om Smart Contracts te maken. Zo een contract is een algoritmisch verloop van afspraken en wordt als zogenaamde DApp (decentralized app) op een blockchain geplaatst. Grote kans dat ik je al kwijt ben?

Wat is Web3?

Web3 is nog niet zozeer een feit maar meer een visie en misschien het best te verklaren door te kijken wat Web1 en Web2 inhouden. Web1 was een generatie van het web waarbij we allemaal blij een website maakten en leerden over mailen. In de kern was het een bijna volledige publiek goed dat te vergelijken was met schone lucht, scholing of investeringen in infrastructuur.

Economists formally think of public goods as ones which are non-rivalrous (meaning we can both consume them) and non-excludable (meaning I can’t stop you from using them).

Web2 was een versie van het web gedomineerd door grote, private bedrijven zoals Google en Facebook met een veel meer gesloten karakter.

Web3 is min of meer een reactie op de problemen van het huidige web. Geen privacy, weinig openheid. Web3 wordt gevormd door decentralisatie en een token-gebaseerd netwerk.

Waar Web3 naar toegaat

Dit zijn voor mij nog grote brokken en het is zeker nog niet duidelijk wat Web3 precies zal gaan betekenen. Er is discussie of het door de opzet een soort libertijns Wilde Westen gaat worden of dat er juist iets van een sociaal of idealistisch systeem mogelijk gaat worden. Voor nu is het wat je hoopt te zien.

Ik wil er de komende tijd, door er nog praktischer mee aan de slag te gaan, meer greep op krijgen en er hierover met enthousiasme over schrijven want ik vind het zeker spannend en ik hoop dat je ook interesse in het idee van Web3 hebt of krijgt.

Ontvang de nieuwste artikelen!

Aan spam doe ik niet 🙂

Over de auteur

Scroll naar boven