Waar geldt de EU-privacywet (AVG)?

Snelle opfrisser over waar AVG van toepassing is en wanneer.

Waar is de EU-privacywetgeving (AVG) van toepassing?

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening in de EU-wetgeving over gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Ook de export van persoonsgegevens buiten de EU en de EER komt aan bod.

De AVG is van toepassing op elk bedrijf dat persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, ongeacht waar het bedrijf is gevestigd. Dit betekent dat als een buiten de EU gevestigd bedrijf de persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, het toch moet voldoen aan de AVG.

De AVG is ook van toepassing op bedrijven die goederen of diensten aanbieden aan EU-burgers, zelfs als het bedrijf niet in de EU is gevestigd. Als een in de VS gevestigd bedrijf bijvoorbeeld online producten verkoopt aan klanten in de EU, moet het voldoen aan de AVG.

Kortom, de GDPR geldt voor elk bedrijf dat persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, of het bedrijf nu in de EU is gevestigd of niet, zolang het goederen of diensten aan EU-burgers aanbiedt.

Dus als je niet in de EU gevestigd bent, hoeft u alleen aan de AVG te voldoen wanneer je met mensen in de EU communiceert, aan hen verkoopt of hen marketing aanbiedt.

Wat is het verschil tussen de EU en de EER?

De Europese Unie (EU) is een politieke en economische unie van 27 lidstaten die voornamelijk in Europa liggen. De EU functioneert als een interne markt, met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal binnen de lidstaten. De EU heeft ook een eigen munt, de euro, die door 19 van de 27 lidstaten wordt gebruikt.

De Europese Economische Ruimte (EER) is een interne markt die de EU-lidstaten en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) omvat: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De EER zorgt voor vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal tussen de EU en de EVA-landen.

Kortom, de EU is een politieke en economische unie van lidstaten, terwijl de EER een interne markt is die de EU en enkele niet-EU-landen omvat. De GDPR is van toepassing op zowel de EU als de EER.

Ontvang de nieuwste artikelen!

Aan spam doe ik niet 🙂

Over de auteur

Scroll naar boven